Iets minder lenen Je kunt in 2017 iets minder lenen en je hebt dus wat meer eigen middelen nodig. Je mag in 2017 maximaal 101% van de waarde van je huis lenen. Dit betekent dat je wat meer spaargeld nodig hebt om een huis te kopen. Naast de koopprijs zijn er ook andere kosten als je een huis koopt, zoals de overdrachtsbelasting en de kosten voor een notaris, een makelaar en financieel advies. Het maximale hypotheekbedrag is hierdoor kleiner dan de totale kosten van de aankoop.

Gezamenlijk inkomen?
Iets meer of iets minder lenen...
Hoeveel je maximaal mag lenen is ook afhankelijk van het inkomen. Het Nibud stelt ieder jaar vast wat het maximale leenbedrag is bij een bepaald inkomen. Het Nibud kijkt dan hoeveel geld huishoudens kwijt zijn aan lasten zoals bijvoorbeeld: belastingen, energie en boodschappen. De publicaties in de pers hierover blijken niet het hele beeld te laten zien. Het is namelijk niet zo dat de maximale hypotheek in 2017 altijd stijgt. Sterker, deze kan zelfs dalen in 2017.

Lage hypotheekrente De maximale hypotheek wordt vaak bereikt bij een toetsrente voor 10 jaar vaste rente. Deze toetsrente ligt ondertussen voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ruim onder de 2%. Een effect van de lage rente is dat de hypotheekrenteaftrek minder is. Dit dempt de stijging van de maximale hypotheek, wat indirect leidt tot een lager financieringslastpercentage dan bij een hogere rente mogelijk is. Het Nibud adviseert daarom om de tabellen voor 2017 zodanig aan te passen dat ze de huidige marktrentes beter weerspiegelen en een mogelijk nog verdere daling van de rente kunnen absorberen. De tabellen voor de financieringslastpercentages worden daarom per 2017 uitgebreid. Er worden kolommen toegevoegd voor (toets)renten lager dan 2,5%. En juist in deze kolommen is de lagere leencapaciteit voor 2017 zichtbaar. Vooral bij de gemiddelde en hoge inkomens is dit het geval. Een voorbeeld bij een rente van 1,75% voor 10 jaar vast:

Inkomen alleenstaandMaximale hypotheek 2016Maximale hypotheek 2017
€ 35.000€ 167.370€ 161.752
€ 50.000€ 244.931€ 242.925Voor tweeverdieners is in sommige situaties een vergelijkbare daling zichtbaar:

InkomensMaximale hypotheek 2016Maximale hypotheek 2017
€ 35.000 + € 17.500€ 251.054€ 248.850
€ 35.000 + € 35.000€ 351.068€ 348.390


Het Nibud heeft voor verschillende huishoudens voorbeeldberekeningen gemaakt. Hiermee wordt inzichtelijk wat de verschillen in maximale hypotheek zijn voor 2016 en 2017.

Voordeel door een energieneutraal huis Er zijn voordelen voor energieneutrale en energiezuinige huizen. Als je het geld gebruikt om je huis energieneutraal te maken (nul-op-de-meter woning) mag je maximaal €25.000 extra lenen. Voor een energiezuinig huis of voor energiebesparende maatregelen mag je maximaal €9.000 extra lenen. Let op: je inkomen moet wel minstens €33.000 per jaar zijn.

Meer hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) De maximale koopprijs voor een huis als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wil afsluiten is in 2017 €245.000. Een hypotheek met NHG heeft een aantal voordelen. NHG neemt je restschuld over als je buiten je schuld je hypotheek niet kunt betalen. Ook is de rente die je betaalt vaak fors lager.

Belastingvrij schenken voor eigen huis Vanaf 2017 mag iedereen onder voorwaarden eenmalig maximaal €100.000 schenken voor je eigen huis. Je kunt het bedrag gebruiken voor de aankoop van een huis, maar ook voor aflossing van je hypotheek. Je dient in elk geval jonger dan 40 jaar te zijn.

De maximale hypotheekrenteaftrek is 50% bij een hoog inkomen. In 2017 is het maximale percentage waartegen je hypotheekrente kunt aftrekken 50%.

Het opgebouwde kapitaal in een kapitaalverzekering of bankspaarrekening gebruiken voor aflossing Je kunt bij verkoop van je huis kapitaal dat je hebt opgebouwd in een bankspaarhypotheek of kapitaalverzekering gebruiken voor aflossing. De regel dat dit pas kan na 15 of 20 jaar, geldt bij verkoop niet.

De grootste verandering vanaf 1 januari 2013 op de woningmarkt is verplicht aflossen De grootste verandering is dat je een hypotheek die je na 1 januari 2013 hebt afgesloten in dertig jaar helemaal moet aflossen. Dit moet dan annuïtair of lineair. Met deze regel krijg je te maken als je voor het eerst een huis koopt, of een ander, duurder huis koopt.
Lees meer:

Wat zijn de voordelen van een ‘execution only’ hypotheek?

Bij het zelf afsluiten van een hypotheek zonder advies van een financieel adviseur betaal je geen (hoge) advieskosten aan de hypotheekadviseur. Voor een hypotheek afsluiten met advieskosten betaal je al snel € 2.000,-. Dit kan een mooie besparing zijn.