Bespaartip: sluit zelf je hypotheek af.


Veelgestelde vragen over ZelfHypotheekAfsluiten.nl

Hieronder vind je veel voorkomende vragen over het zelf afsluiten van hypotheken. Staat jouw vraag er niet bij of loop je ergens tegen aan?

Maak dan de volgende keuze:

Bel mij terug
Bel direct 0577 - 408 000
Mail je vraag naar info@zelfhypotheekafsluiten.nl


Lees hier de stappen die u kunt uitvoeren als u niet kunt inloggen.

Voor het afsluiten van een hypotheek zonder hypotheekadvies (Execution Only) betaal je aan ZelfHypotheekAfsluiten.nl slechts € 490,- bemiddelingskosten van offerte tot notaris.

Als je echt voldoende inzicht in financiële zaken en hypotheken hebt, loop je niet zonder meer een extra risico. Dit kun je het beste zelf inschatten. Heb je ervaring met hypotheken afsluiten? Heb je voldoende inzicht in financiële zaken of werk je er dagelijks mee? Kun je de vragen van de Checklist met JA beantwoorden, dan is Execution Only voor jou wellicht een mooie manier om makkelijk geld te besparen. De kennis- en ervaringstoets is niet voor niets een wettelijke plicht. Wij beoordelen ook nog in jouw belang. Schatten wij in dat het niet verantwoord is op basis van de uitkomst van de toets, dan zullen we niet overgaan tot bemiddeling.

Kan ik boeterente ontlopen door mijn woning ‘fictief’ te verkopen?

Als een hypotheek wordt afgelost door het verkopen van de woning, wordt er bij de meeste geldverstrekkers geen boeterente in rekening gebracht. De ABA-constructie houdt in dat de woning wordt verkocht door A aan B, maar vervolgens binnen korte tijd weer wordt terug verkocht. Door B aan A. De gedachte is dat in deze constructie de lening zonder boeterente kan worden afgelost en een nieuwe hypotheek tegen lagere rente kan worden afgesloten. De intentie is dus geen daadwerkelijke verkoop. Het wordt dus een fictieve verkoop.

Sommige consumenten hopen door middel van de ABA-constructie de boeterente die betaald moet worden bij het vervroegd aflossen van een woninghypotheek te ontlopen. Onder andere de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) waarschuwt voor de risico’s die verbonden zijn aan deze constructie, het fictief verkopen van de eigen woning.

Lees meer over de nadelen en risico's van de ABA-constructie.

Bij ZelfHypotheekAfsluiten.nl heb je de keuze uit annuïteiten-, lineaire- of aflossingsvrije hypotheken.

Andere hypotheekvormen bieden we niet aan.

Ja zeker, als je nog nooit eerder een woning hebt gekocht, dan heb je om voor rente-aftrek in aanmerking te komen, kort gezegd de keuze uit een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek.

Gefeliciteerd, je hebt nog een voordeel als starter:
Je hebt het voordeel dat het online hypotheek regelen een stuk makkelijker is. Veel starters kiezen ervoor om zelf de hypotheek te regelen zonder hypotheekadvies.Heb je al een koopwoning (gehad)?

Wil je een andere woning of wil je de huidige hypotheek oversluiten? Dat kan ook op basis van Execution Only. Eventueel in combinatie met een aanvullende annuïteiten- of lineaire hypotheek.

Bij de aftrek hypotheekrente mag je de rente en kosten, betaald voor geldleningen die je hebt afgesloten voor het kopen van je eigen huis of voor de verbetering of het onderhoud van je huis aftrekken van de belasting. Dit geldt onder voorwaarden voor maximaal 30 jaar, wat ook de meest voorkomende looptijd van een afgesloten hypotheek is.

Ook aftrekbaar zijn normaliter o.a.:
* notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte
* bouwrente vanaf de periode dat de koopovereenkomst is gesloten
* taxatiekosten - als deze nodig waren voor het verkrijgen van een hypotheek
* advies- en bemiddelingskosten
* kosten van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) aanvraag
* boeterente

Meer weten over hypotheekrente?

De regels voor het afsluiten van een hypotheek zijn gewijzigd. Er gelden nu andere voorwaarden voor de:

* Hypotheekofferte
* Boeterente


Lees meer over de nieuwe regels voor het afsluiten van een hypotheek

Als je voor het eerst een woning wilt kopen, dan kun je om voor renteaftrek in aanmerking te komen kiezen uit een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Dit maakt het makkelijker en daarom kiezen steeds meer mensen voor Execution Only. Dus stellen ze zelf hun hypotheek samen en sluiten deze af zonder hypotheekadvies.

Wil je een hypotheek afsluiten en heb je al een koopwoning (gehad)? Dan noemen we je een ‘doorstromer’. Wil je jouw hypotheek oversluiten? Dan noemen we je een 'oversluiter'. Als je een nieuwe hypotheek wilt afsluiten (eventueel in combinatie met een -extra- deel annuïteiten- of lineaire hypotheek), dan kun je mogelijk ook een hypotheek afsluiten via Execution Only.

Bij de annuïteitenhypotheek blijft de maandelijkse aflossing de hele looptijd hetzelfde. Alleen de samenstelling van de aflossing veranderd. In het begin is het deel rente dat je aflost relatief groot en naarmate de hypotheek duurt, wordt het gedeelte aflossing van de hypotheekschuld steeds groter. Dit levert in de beginfase in hoger belastingvoordeel op. In de loop van de tijd wordt de netto maandlast hoger. Hou daar rekening mee.

Een spaarhypotheek bestaat uit twee delen: een aflossingsvrije hypotheek en een spaarhypotheek met spaarverzekering. Dit spaargedeelte is bedoeld om in dertig jaar het volledige hypotheekbedrag opgebouwd te hebben. Zo kun je op dat moment je hypotheek in één keer aflossen. De bankspaarhypotheek en beleggingshypotheek zijn varianten.

Een lineaire hypotheek is de meest eenvoudige hypotheekvorm die er bestaat. Elke periode, dit kan een maand, kwartaal of jaar zijn, wordt tijdens de looptijd een vast bedrag afgelost. Deze aflossing is zo opgebouwd dat tijdens de looptijd de lening lineair wordt afgelost. Bij een lineaire hypotheek van €300.000 wordt dan in 30 jaar elk jaar €10.000 afgelost. Er moet alleen rente worden voldaan over de restant schuld. Het eerste termijnbedrag is bij deze vorm het hoogst en daalt elke periode. Dit is in de hele looptijd de goedkoopste hypotheekvorm.

Dit is een voordelige hypotheekvorm, doordat u alleen rente betaalt. Bij deze hypotheekvorm wordt niet afgelost op de hypotheeksom, er wordt slechts rente betaald over het geleende bedrag. Doordat u gedurende de looptijd van deze hypotheek nog niets aflost is uw belastingvoordeel hierdoor maximaal.
Let op: Niet iedereen kan deze hypotheek afsluiten en er blijft altijd een restschuld bestaan.

De wetgever gebruikt deze term voor klanten die geen (hypotheek)advies wensen maar de tussenpersoon slechts opdracht geven voor het inkopen, offreren en verzorgen van de door de klant aangewezen hypotheek. De adviseur voert die opdracht eventueel uit en geeft daarbij geen advies.
Meer weten over execution only?

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een borg of garantstelling die door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) wordt afgegeven voor een hypotheek. Voor het bedrag van de borgstelling kan de koper altijd een hypotheek afsluiten. Het inkomen van de koper, de lening en de woning moeten voldoen aan de normen van het WEW. De aanvraag loopt via de geldverstrekker of de tussenpersoon waar de hypotheek wordt afgesloten. Opvolger van de gemeentegarantie. Wanneer je voldoet aan de NHG-eisen dan geven zij een garantie af aan de geldverstrekker. Doordat de geldverstrekker zo zeker weet dat zij haar geld terug ontvangt, verstrekken zij een rentekorting van gemiddeld 0,30%. Aan het verkrijgen van NHG zijn kosten verbonden.

Boeterente
Wanneer er meer wordt afgelost dan in de hypotheekovereenkomst is vastgesteld of boetevrij is toegestaan of bij het te laat of helemaal niet betalen van de maandelijke hypotheeklast, kan boeterente worden berekend.

Hypotheekrente
Hypotheekrente is de vergoeding die men verschuldigd is voor de hypothecaire lening. Hypotheekrente is aftrekbaar van het belastbare inkomen.

Nominale rente
De nominale rente is het tarief dat je ziet staan in de rentelijsten van de hypotheekverstrekkers. Het nominale rentetarief bepaalt welk bedrag er van jouw rekening wordt afgeschreven. In dit tarief wordt geen rekening gehouden met een aantal kostenposten die in rekening worden gebracht, zoals afsluitkosten.

Effectieve rente
De effectieve rente kan verschillen van de nominale rente, doordat bij een financieel product de rente op een ander tijdstip wordt betaald dan na een jaar en doordat kosten in rekening worden gebracht. Effectieve rente is een goede manier om verschillende financiële producten met elkaar te vergelijken.

Oriëntatierente
Bij oriëntatierente kan de hypotheek binnen een periode van twee jaar een keer kosteloos worden aangepast als de rente daalt. Meestal geldt daarna een rentevast- periode van tien jaar.

De actuele hypotheekrente kun je bepalen met de online tool van BerekenHet.nl. BerekenHet.nl is 100% onafhankelijk en levert online financiële tools. BerekenHet.nl is niet verbonden aan enige bank, verzekeraar of financieel advieskantoor.

Wat is op dit moment de actuele hypotheekrente? Wat is mijn laagste hypotheekrente?
Met deze online tool krijg je een overzicht van wat de laagste hypotheekrente ongeveer is in jouw specifieke situatie.

Bereken actuele hypotheekrente

De maximale hypotheek kun je berekenen met de online tool van BerekenHet.nl. BerekenHet.nl is 100% onafhankelijk en levert online financiële tools. BerekenHet.nl is niet verbonden aan enige bank, verzekeraar of financieel advieskantoor.

Met deze online tool kun je zelf de maximale hypotheek op basis van de in 2016 geldende wettelijke normen en rekenregels. Ook wordt de maximale hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) berekend en getoond.

Bereken maximale hypotheek

Let op: het berekenen van een maximale hypotheek zegt niets over de vraag of je deze ook daadwerkelijk kunt betalen met jouw uitgavenpatroon.

Wil je een woning kopen? Of heb je verbouwplannen? Dan is het handig om te weten hoeveel geld je op basis van je eigen specifieke situatie maximaal kunt lenen met NHG.

Met de online tool van NHG kun je een indicatie krijgen van de maximale hypotheek met NHG op basis van jouw financiële situatie.

Bereken maximale hypotheek met NHG

Een levensverzekering is een overeenkomst tot het doen van uitkeringen door een verzekeraar tegen premiebetaling door de verzekeringnemer, in verband met leven of overlijden van de verzekerde.

Overlijdensrisicoverzekering
Overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een afgesproken bedrag bij overlijden uitkeert, waarmee (een deel van) de hypotheek wordt afgelost.

De marktrente is de rente zoals deze op een bepaald moment op de kapitaalmarkt en de geldmarkt geldt.

Bij een de hypotheekaanvraag vraagt de hypotheekverstrekker om een geldig legitimatiebewijs. Er zitten behoorlijk wat eisen aan de manier waarop je jouw legitimatiebewijs moet aanleveren. Daarom hebben we de top 5 aandachtspunten voor je op een rijtje gezet.
Lees hier de top5 aandachtspunten voor het aanleveren van een kopie-legitimatiebewijs.

Via de website van ZelfHypotheekAfsluiten.nl kun je op informatie over de 'execution only' hypotheek 24 uur per dag raadplegen en opvragen. Verder kun je contact opnemen op de volgende manier:

Bel mij terug
Bel direct 0577 - 408 000
Mail je vraag naar info@zelfhypotheekafsluiten.nlZijn al je vragen beantwoord?

Ja, ik wil aan de slagNee, ik wil meer weten. Lees het stappenplan >