Wat is de ABA-constructie?

Een paar weken geleden werd in de landelijke media aandacht besteed aan de ABA-constructie. Als een hypotheek wordt afgelost door het verkopen van de woning, wordt er bij de meeste geldverstrekkers geen boeterente in rekening gebracht. De ABA-constructie houdt in dat de woning wordt verkocht door A aan B, maar vervolgens binnen korte tijd weer wordt terug verkocht. Door B aan A. De gedachte is dat in deze constructie de lening zonder boeterente kan worden afgelost en een nieuwe hypotheek tegen lagere rente kan worden afgesloten. De intentie is dus geen daadwerkelijke verkoop. Het wordt dus een fictieve verkoop.

Sommige consumenten hopen door middel van de ABA-constructie de boeterente die betaald moet worden bij het vervroegd aflossen van een woninghypotheek te ontlopen. Onder andere de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) waarschuwt voor de risico’s die verbonden zijn aan deze constructie, het fictief verkopen van de eigen woning.

Juridisch gevaarlijk De ABA-constructie kan leiden tot juridische complicaties. NVHP: “De transactie zoals in de media beschreven betreft een juridisch feitelijke verkoop, waarbij het eigendom dus daadwerkelijk overgaat van de ene partij naar de andere partij. Dit kan leiden tot complicaties, indien tussen het moment van verkoop en terugkoop het pand beschadigd raakt of de waarde van het pand hoger of lager wordt, door welke oorzaak dan ook. Hoe nadrukkelijker koper en verkoper hierover afspraken maken, des te duidelijker zal het worden, dat het feitelijk een schijnconstructie betreft.”

Juridische actie geldverstrekker Deze schijnconstructie is volgens de NVHP ook volledig in strijd met de doelstelling die geldverstrekker en consument met elkaar hebben afgesproken op het moment dat de rentevaste periode werd gekozen. “Voor zover bekend zijn op dit moment een of meerdere van dit soort zaken onder de rechter. Het moet niet onmogelijk worden geacht, dat bij een dergelijke schijnconstructie de rechter in het voordeel van de geldverstrekker zal beslissen.”

Hypotheek onmogelijk Naast het feit dat de consument in dat geval alsnog de boeterente zal moeten betalen en een hoop overbodige kosten heeft gemaakt, is het nog maar de vraag of de verkoper opnieuw in aanmerking komt voor een lening om zijn pand terug te kopen. “Dit zal moeilijk worden indien de geldverstrekker een incidentmelding doet aan de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken. Geldverstrekkers raadplegen dit register vaak, voordat zij een besluit nemen over een aanvraag voor een nieuwe hypotheek.”

Daarnaast loopt de consument die de woning wil terugkopen het risico van inkomensveranderingen, wijzigingen in geldverstrekking en mogelijk zelfs beschadigingen aan het pand.

Let op Of een dergelijke hypotheekconstructie nu via een hypotheekadviseur of een hypotheekbemiddelaar wordt aangevraagd: alle branchepartijen wijzen er met klem om hieraan niet mee te werken. Dus ook niet bij het zelf afsluiten van een hypotheek.

Conclusie: signaleren wij een dergelijke constructie, dan zijn wij helaas genoodzaakt de bemiddeling direct te staken en melding te maken bij de betrokken geldverstrekker(s).


Je kunt geld besparen door een hypotheek zelf af te sluiten. Je betaald dan geen advieskosten.Ook interessant voor u? Kom alles te weten over dé nieuwe manier van geld besparen bij het afsluiten van een hypotheek. Door een execution only hypotheek af te sluiten, kunt u veel geld besparen.

Benieuwd hoe het werkt?
Bekijk stappenplan


Wil je direct aan de slag?
Direct regelen