Alles over de familiehypotheek

Hoe werkt het, FAQ's
en een voorbeeld van een familiehypotheek

De Familiehypotheek.


De wereld van hypotheken kan complex zijn, maar naast de traditionele hypotheken zijn er ook andere opties, zoals de familiehypotheek. Wat houdt een familiehypotheek precies in en waarom kan het een aantrekkelijke keuze zijn? In dit uitgebreide blogartikel zullen we een gedetailleerd overzicht geven van de familiehypotheek en antwoorden geven op enkele veelgestelde vragen, waarbij we ook vakinhoudelijke termen zullen uitleggen op een begrijpelijke manier.

Wat is een familiehypotheek?

Een familiehypotheek, ook wel bekend als een onderhandse lening of particuliere lening, is een hypotheeklening waarbij geld wordt geleend van familieleden, vrienden of andere particuliere geldverstrekkers, in plaats van een traditionele hypotheekverstrekker zoals een bank. Het is een vorm van lenen waarbij de leningnemer en de leninggever direct met elkaar in zee gaan, zonder tussenkomst van een financiële instelling. Maar hoe werkt een familiehypotheek? De voorwaarden van de lening, zoals de rente, looptijd en aflossingsschema, worden vastgelegd in een officiële hypotheekakte. De koper betaalt maandelijks rente en aflossing aan de geldverstrekker, vergelijkbaar met een traditionele hypotheek.


Waarom zou ik een familiehypotheek overwegen?

Er zijn verschillende redenen waarom een familiehypotheek aantrekkelijk kan zijn. Ten eerste kan het een oplossing bieden voor mensen die moeite hebben om een traditionele hypotheek te verkrijgen vanwege bijvoorbeeld een laag inkomen, beperkt eigen vermogen of een beperkte kredietgeschiedenis. Met een familiehypotheek kunnen zij mogelijk toch een woning financieren door een lening af te sluiten bij familie of vrienden. Daarnaast kan een familiehypotheek leiden tot betere rente- en voorwaarden, omdat de lening wordt verstrekt door een bekende en vertrouwde geldverstrekker."Een familiehypotheek

kan uiteraard worden afgesloten

in combinatie met één van

onze geldverstrekkers"

Henry Luigjes, senior Hypotheekcoach bij Zelf hypotheek afsluiten


Op zoek naar mogelijkheden?

Neem gerust even contact met ons op.Wat zijn de voordelen van een familiehypotheek?

Een familiehypotheek kan diverse voordelen bieden voor de leningnemer:

 1. Lagere rente: In veel gevallen kan de rente op een familiehypotheek lager zijn dan de rente die door een reguliere geldverstrekker wordt aangeboden. Dit kan resulteren in lagere maandelijkse lasten en uiteindelijk in kostenbesparingen over de looptijd van de hypotheek.
 2. Flexibele voorwaarden: Met een familiehypotheek kunnen leningnemers vaak meer flexibele voorwaarden afspreken met hun familieleden dan met een traditionele geldverstrekker. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de aflossingstermijn, aflossingsvrije periodes, of het aanpassen van de hypotheekvoorwaarden tijdens de looptijd van de hypotheek.
 3. Toegankelijkheid: Voor leningnemers die moeite hebben om een hypotheek te krijgen bij een reguliere geldverstrekker, kan een familiehypotheek een alternatieve financieringsbron zijn. Het kan voor hen gemakkelijker zijn om een lening af te sluiten bij een familielid, omdat familieleden vaak bereid zijn om gunstigere voorwaarden aan te bieden of minder strenge eisen stellen aan de kredietwaardigheid van de leningnemer.
 4. Persoonlijke relatie: Een familiehypotheek kan worden gezien als een manier om de familiebanden te versterken, omdat het leningnemers in staat stelt om een financiële overeenkomst aan te gaan met familieleden. Dit kan leiden tot een nauwere en persoonlijkere relatie tussen familieleden, wat als een waardevol voordeel kan worden beschouwd. Let op: Het is belangrijk om alle financiële en juridische aspecten van een familiehypotheek zorgvuldig af te wegen en professioneel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de hypotheek op een correcte en legale manier wordt opgezet en beheerd.
 5. Combinatie mogelijk met onze geldverstrekkers: Een familiehypotheek kan uiteraard worden afgesloten in combinatie met één van onze geldverstrekkers. Ben je op zoek naar mogelijkheden? Neem dan even contact met ons op.


Wat zijn de voordelen voor de geldverstrekker?

Als geldverstrekker kan je ook profiteren van een familiehypotheek. Je kan rente verdienen op het geleende geld, wat een hoger rendement kan opleveren dan bijvoorbeeld sparen bij een bank. Daarnaast kan je als geldverstrekker de voorwaarden van de lening, zoals de rente en de looptijd, aanpassen aan jouw wensen en financiële situatie. Het kan ook een manier zijn om jouw vermogen te diversifiëren en te investeren in onroerend goed.


Wat zijn de mogelijke risico's van een familiehypotheek?

Net als bij elke financiële transactie zijn er ook risico's verbonden aan een familiehypotheek. Hier zijn enkele mogelijke risico's:


 1. Risico op wanbetaling: Als de leningnemer niet in staat is om de rente en aflossing op tijd te betalen, kan dit leiden tot financiële spanningen binnen de familierelatie en mogelijk zelfs tot verlies van het geleende geld.
 2. Risico op waardevermindering van de woning: Als de waarde van de woning daalt, kan dit invloed hebben op de lening. Als de woning bijvoorbeeld verkocht moet worden en de opbrengst lager is dan de uitstaande lening, kan dit leiden tot een verlies voor zowel de leningnemer als de geldverstrekker.
 3. Juridische risico's: Het is belangrijk om de juridische aspecten van een familiehypotheek zorgvuldig te behandelen. Het opstellen van een officiële hypotheekakte en het naleven van de wettelijke vereisten kan complex zijn. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat alles correct wordt vastgelegd en om eventuele juridische geschillen te voorkomen.
 4. Risico op veranderende financiële situaties: Zowel de leningnemer als de geldverstrekker kunnen te maken krijgen met veranderende financiële omstandigheden, zoals verlies van baan, ziekte of andere onverwachte kosten. Dit kan van invloed zijn op de mogelijkheid om de lening af te lossen en kan leiden tot financiële stress en spanningen binnen de familie.
 5. Risico op fiscale consequenties: Een familiehypotheek kan fiscale consequenties hebben voor zowel de leningnemer als de geldverstrekker. Het is belangrijk om de fiscale regels en consequenties zorgvuldig te begrijpen en indien nodig professioneel advies in te winnen om onaangename verrassingen te voorkomen.


Hoe zit het met de fiscale gevolgen van een familiehypotheek?

Bij een familiehypotheek zijn er ook fiscale aspecten waar zowel de leningnemer als de geldverstrekker rekening mee moeten houden:


Voor de leningnemer:

 • Renteaftrek: Als de familiehypotheek als een reguliere hypotheek wordt beschouwd, kan de leningnemer in aanmerking komen voor renteaftrek over de betaalde rente op de hypotheek. De leningnemer moet echter wel voldoen aan de fiscale voorwaarden en de hypotheek moet aan bepaalde eisen voldoen.
 • Schenkbelasting: Als de leningnemer een familiehypotheek ontvangt van een familielid, kan dit worden beschouwd als een schenking. Hierdoor kan de leningnemer schenkbelasting verschuldigd zijn, afhankelijk van het bedrag van de lening en de relatie tussen de leningnemer en de geldverstrekker. Er zijn echter bepaalde vrijstellingen en mogelijkheden om schenkbelasting te beperken.

Voor de geldverstrekker:

 • Belasting over ontvangen rente: Als de geldverstrekker rente ontvangt van de leningnemer, moet dit worden opgegeven als inkomsten in de belastingaangifte. De geldverstrekker moet dus belasting betalen over de ontvangen rente.
 • Erfbelasting: Als de geldverstrekker komt te overlijden voordat de lening is afgelost, kan de lening worden beschouwd als een erfenis. Hierdoor kan de geldverstrekker erfbelasting verschuldigd zijn over de waarde van de lening op dat moment.


Het is van belang om de fiscale gevolgen van een familiehypotheek zorgvuldig te overwegen en professioneel advies in te winnen om te voldoen aan de fiscale regels en verplichtingen.


Wat zijn de voorwaarden van het afsluiten van een familiehypotheek?

Het afsluiten van een familiehypotheek kan aan bepaalde voorwaarden zijn verbonden. Hier zijn enkele veelvoorkomende voorwaarden:

 • Familierelatie: Meestal wordt een familiehypotheek alleen verstrekt tussen naaste familieleden, zoals ouders, grootouders, kinderen of broers/zussen. De geldverstrekker en de leningnemer moeten dus een directe familierelatie hebben.
 • Schriftelijke overeenkomst: Het is belangrijk om de afspraken over de familiehypotheek schriftelijk vast te leggen in een leningsovereenkomst. Hierin moeten onder andere de hoogte van de lening, de rente, de looptijd, en de aflossingsvoorwaarden worden opgenomen.
 • Marktconforme rente: Om te voldoen aan de fiscale regels moet de familiehypotheek in de meeste gevallen een marktconforme rente hebben. Dit betekent dat de rente die wordt berekend niet te laag mag zijn en in lijn moet zijn met de rente die reguliere geldverstrekkers zouden hanteren voor een vergelijkbare lening.
 • Gedocumenteerde betalingen: Het is belangrijk om de betalingen tussen de geldverstrekker en de leningnemer goed te documenteren, bijvoorbeeld door middel van bankoverschrijvingen. Hierdoor kan aangetoond worden dat de leningnemer daadwerkelijk de rente en aflossingen heeft betaald, wat van belang kan zijn voor de fiscale behandeling
 • Overige voorwaarden: Afhankelijk van de situatie kunnen er nog andere voorwaarden van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld een maximale loan-to-value (LTV) ratio, waarbij het geleende bedrag niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de waarde van de woning.


Het is van belang om de specifieke voorwaarden voor het afsluiten van een familiehypotheek goed te begrijpen en na te gaan of aan alle vereisten wordt voldaan voordat de hypotheek wordt afgesloten.

Familiehypotheek voorbeeld


Stel dat Peter en Sarah een droomhuis hebben gevonden, een mooie middenwoning met een vraagprijs van 385.000 euro.


Ze hebben echter 350.000 euro aan eigen middelen, waardoor ze niet in aanmerking komen voor een traditionele hypotheek van 385.000 euro. Ze hebben een vermogende oom, Jan, die bereid is om hen te helpen en 35.000 euro beschikbaar heeft om als aanvullende financiering te dienen. Peter en Sarah besluiten om een familiehypotheek af te sluiten bij hun oom Jan. Ze maken afspraken over de voorwaarden van de lening, waaronder de rente, aflossing en looptijd. Ze komen overeen dat de lening een looptijd heeft van 10 jaar, een rente heeft van 2% per jaar en dat er annuïtair wordt afgelost, wat betekent dat ze elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing betalen.


Met de hulp van de 35.000 euro lening van oom Jan kunnen Peter en Sarah nu een traditionele hypotheek van 350.000 euro afsluiten, en daarbovenop de 35.000 euro van hun oom gebruiken om het totale bedrag van 385.000 euro te financieren om de middenwoning te kunnen kopen. Gedurende de looptijd van de familiehypotheek betalen Peter en Sarah maandelijks de aflossing en rente aan hun oom Jan. Na 10 jaar hebben ze de lening volledig afgelost en is de familiehypotheek volledig afgelost.

Bovenstaand voorbeeld laat zien hoe een familiehypotheek kan worden gebruikt om een tekort aan eigen middelen aan te vullen en de aankoop van een woning mogelijk te maken, met behulp van financiële steun van een familielid.


Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de voorwaarden van de lening, zoals rente, aflossing en looptijd, om misverstanden of conflicten in de toekomst te voorkomen. Het kan ook verstandig zijn om juridisch en fiscaal advies in te winnen om ervoor te zorgen dat alles correct wordt vastgelegd en om eventuele fiscale consequenties te begrijpen.


Wat zijn de veelgestelde vragen over familiehypotheek?


 1. Wat is het verschil tussen een familiehypotheek en een traditionele hypotheek?
  Een familiehypotheek wordt verstrekt door familieleden, vrienden of andere particuliere geldverstrekkers, terwijl een traditionele hypotheek wordt verstrekt door een bank of andere financiële instelling.

 2. Hoe werkt de rente en aflossing bij een familiehypotheek?
  De rente en aflossing bij een familiehypotheek worden vastgelegd in de hypotheekakte en kunnen variëren afhankelijk van de afspraken tussen de leningnemer en de geldverstrekker. Het kan een vaste of variabele rente zijn en de aflossing kan annuïtair of lineair zijn.

 3. Wat zijn de mogelijke gevolgen van een familiehypotheek bij echtscheiding of faillissement van de leningnemer?
  Bij een echtscheiding of faillissement van de leningnemer kunnen er specifieke gevolgen zijn voor de familiehypotheek. Hier zijn enkele punten om in gedachten te houden:
  - Echtscheiding: Als de leningnemer gaat scheiden, kan de familiehypotheek worden behandeld als een onderdeel van de vermogensverdeling tijdens de echtscheidingsprocedure. Dit kan betekenen dat de leningnemer de helft van de familiehypotheek moet overdragen aan de ex-partner of de hypotheek moet herfinancieren om de ex-partner uit te kopen. Dit kan leiden tot extra kosten en juridische procedures.
  - Faillissement: Bij faillissement van de leningnemer kan de familiehypotheek worden behandeld als een schuld die moet worden afgelost aan de schuldeisers. Dit kan betekenen dat de leningnemer gedwongen wordt om de familiehypotheek af te lossen uit de opbrengst van de verkoop van het failliete vermogen. Dit kan invloed hebben op zowel de leningnemer als de geldverstrekker.

 4. Kan ik rente aftrekken van een hypotheek die ik heb afgesloten bij een familielid, en hoe werkt dit fiscaal gezien volgens de regels van de Belastingdienst?

  Als je een hypotheek hebt afgesloten bij een familielid, ook wel een familiehypotheek genoemd, zijn er fiscale regels die van invloed kunnen zijn op het aftrekken van rente bij de Belastingdienst.

  Hier zijn enkele belangrijke punten om te begrijpen:

  - Rente aftrekken: Als je hypotheekrente betaalt aan een familielid, kun je onder bepaalde voorwaarden de betaalde rente aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit kan leiden tot een verlaging van de te betalen inkomstenbelasting. Het is belangrijk om te realiseren dat er specifieke regels en beperkingen zijn rondom renteaftrek, zoals de eis dat je de hypotheek in maximaal 30 jaar annuïtair of lineair moet aflossen om in aanmerking te komen voor renteaftrek.


  - Fiscale voorwaarden: Om in aanmerking te komen voor renteaftrek bij een familiehypotheek, moet je aan bepaalde fiscale voorwaarden voldoen. Zo moet de lening bijvoorbeeld zijn aangegaan voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van een eigen woning die als hoofdverblijf dient. Daarnaast moet de hypotheekaanvraag voldoen aan de normen voor hypothecaire leningen, zoals de Loan to Value (LTV) en Loan to Income (LTI) ratio's.


  - Schenkingsrecht: Als je familielid jou een lening verstrekt voor de aankoop van een woning en daarbij een rente hanteert die lager is dan de marktrente, kan dit gezien worden als een schenking. In dat geval kunnen er schenkingsrechten van toepassing zijn, waarbij je mogelijk schenkingsbelasting moet betalen over het rentevoordeel. Het is belangrijk om te weten wat de regels zijn rondom schenkingen en schenkingsbelasting om onaangename verrassingen te voorkomen.


  - Overeenkomst en registratie: Bij een familiehypotheek is het van belang om een officiële leningsovereenkomst op te stellen met daarin de afspraken over onder andere de hoogte van de lening, de rente, de aflossingsvoorwaarden en de looptijd. Daarnaast moet de leningsovereenkomst worden geregistreerd bij de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor renteaftrek.


  - Aangifte inkomstenbelasting: Bij het invullen van je aangifte inkomstenbelasting moet je de hypotheekgegevens en renteaftrek op de juiste wijze opgeven. Dit kan via de aangifte inkomstenbelasting onder de rubriek 'eigen woning'. Het is belangrijk om zorgvuldig en accuraat de benodigde gegevens in te vullen en eventueel hulp in te schakelen van een belastingadviseur of fiscalist om fouten te voorkomen.

  Het is van groot belang om goed op de hoogte te zijn van de fiscale regels rondom een familiehypotheek en de impact hiervan op je belastingsituatie. Het kan complex zijn en het is raadzaam om professioneel advies in te winnen, zoals bij een belastingadviseur of fiscalist, om ervoor te zorgen dat je aan alle regels voldoet en optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden voor renteaftrek.

  Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat fiscale wet- en regelgeving kan veranderen. Het is verstandig om op de hoogte te blijven van de actuele regels en richtlijnen van de Belastingdienst met betrekking tot familiehypotheek en renteaftrek.


  In het kort, als je een hypotheek hebt afgesloten bij een familielid, zijn er specifieke fiscale regels en voorwaarden waaraan je moet voldoen om rente te kunnen aftrekken bij de Belastingdienst. Het is van groot belang om goed op de hoogte te zijn van deze regels, een officiële leningsovereenkomst op te stellen, de lening te registreren bij de Belastingdienst en de juiste gegevens in te vullen bij je aangifte inkomstenbelasting. Het kan nuttig zijn om professioneel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je aan alle vereisten voldoet en geen fiscale consequenties over het hoofd ziet. Uiteraard ben je dan bij ons aan het juiste adres.

Interne linkWaarom zou je voor Zelfhypotheekafsluiten.nl kiezen?

Ben je op zoek naar een manier om een familiehypotheek af te sluiten? Of heb je naast de familiehypotheek ook een hypotheek van de bank nodig? Dan is Zelfhypotheekafsluiten.nl dé plek voor jou! Bij ons regel je jouw familiehypotheek op een makkelijke en voordelige manier. Onze hypotheekspecialisten hebben veel ervaring en kennen alle ins en outs van het vak. En als je onze reviews leest, weet je meteen waarom wij de beste keuze zijn!


Waarom zou je voor Zelfhypotheekafsluiten.nl kiezen?

Ten eerste zijn onze tarieven super betaalbaar. We hebben geen verborgen kosten, dus je bespaart geld en krijgt waar voor je geld. Daarnaast zijn onze hypotheekspecialisten experts in hun vakgebied. Ze hebben veel ervaring en weten precies wat ze doen. Ze staan altijd voor je klaar om je vragen te beantwoorden en je te helpen bij elke stap van het proces.


Je denkt misschien: 'Mooi verhaal, maar ...'.
Maar geloof ons niet zomaar.

Lees de reviews van onze tevreden klanten en je zult zien dat zelfhypotheekafsluiten.nl betrouwbaar is. Onze klanten waarderen ons om onze duidelijkheid, snelheid en vriendelijke service.

Heb je meer vragen? Dat kan uiteraard.


Dus waarom wachten? Neem vandaag nog contact op met ons en ontdek hoe wij jou kunnen helpen bij het realiseren van jouw familiehypotheek. Kies voor Zelfhypotheekafsluiten.nl en regel jouw familiehypotheek op een voordelige en professionele manier. Bespaar geld, tijd en moeite met onze makkelijke website en ervaren hypotheekspecialisten. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij jou kunnen helpen bij het realiseren van jouw familiehypotheek.

Raadpleeg de klantervaringen en bepaal zelf of je via ons jouw hypotheekzaken wilt regelen.Uiteraard laten we graag weten waar we goed in zijn. We laten daarom het liefst onze klanten zelf aan het woord. Lees en bepaal zelf of je via ons jouw hypotheekzaken wilt regelen. Let op: bevat alleen reviews van échte klanten. Op verzoek van de klanten worden beoordelingen soms geanonimiseerd weergegeven. Alle 586 klantervaringen zijn authentiek en met toestemming van de klant geplaatst.9

Wessel

16 september 2022 om 13:22

Prima ervaring. De vragenlijst tijdens de start wel vrij lang, maar ik begrijp dat de informatie nodig is. Behulpzaam en vooral snelle en goede afhandeling van mijn hypotheekaanvraag.

Kies eerst je situatie.

Start je hypotheekaanvraag Ik heb een vraag Chat met Lester
Direct advies nodig?